[Archiwalny] Oleśnica, woj. dolnośląskie, ul. Podchorążych - lokal mieszkalny (48,10 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Tomasz Chynek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-08-2014 o godz. 14:45 w budynku Sądu Rejonowego w Oleśnicy z siedzibą przy 3 Maja 48/49, 56-400 Oleśnica, pokój sala nr 24, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy Podchorążych 1A, 56-400 Oleśnica, dla której prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny położony w Oleśnicy przy ulicy Podchorążych 1A. Nieruchomość usytułowana w Oleśnicy przy ulicy Podchorążych - w otoczeniu bloków mieszkalnych. Budynek mieszkalny wielorodzinny, w zabudowie wolnostojącej, obiekt z 1990 roku podpiwniczony, pięciokondygnacyjny wybudowany w technologii prefabrykowanej. Stan techniczny budynku dobry. Lokal mieszkalny o powierzchni 48,10 m2, środkowy, położony na I piętrze budynku, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju i przynależnej piwnicy. Instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna i gazowa. Ogrzewanie: centralne z kotłowni miejskiej.

Nieruchomość została oszacowana przez biegłego sądowego w sporządzonym operacie szacunkowym na kwotę 163.300,00 zł. Wartość udziału w wysokości 3/4 nieruchomości oszacowana jest na kwotę: 122.475,00 zł. 

Licytacja dotyczy udziału w wysokości 3/4 nieruchomości oznaczonej jako: WŁASNOŚCIOWE SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO - LOKAL MIESZKALNY.

Cena:  Suma oszacowania wynosi 122 475,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 91 856,25 zł.

Rękojmia : Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 247,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001.

Warunki licytacji

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać operat szacunkowy nieruchomości znajdujący się do wglądu w kancelarii komornika .

Prawa osób trzecich

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Tomasz Chynek Kancelaria Komornicza, Młynarska 7, Oleśnica, 56-400 Oleśnica tel. 71 721-84-40 / fax. 71 721-84-41 www.olesnicakomornik.pl

 

Numer oferty: L/16/N/07/14
Region:
  • dolnośląskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie