[Archiwalny] Opole, woj. opolskie, ul. Chabrów - lokal mieszkalny (49,22 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Tomasz Kondziela na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-09-2014 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu z siedzibą przy Ozimska 60 A, 45-368 Opole, pokój 129, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Chabrów 19, 45-221 Opole, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: lokal mieszkalny  o powierzchni użytkowej 49,22m², położony na I kondygnacji (parterze) budynku wielorodzinnego w Opolu przy ul. Chabrów 19. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, w.c i przedpokoju. Mieszkanie w dobrym standardzie wykończenia, po remoncie w 2009 r. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, c.o., teletechniczną. Z lokalem związany jest udział w wysokości 545/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współużytkowania wieczystego działki gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. 

Suma oszacowania wynosi 202 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 151 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 66 20300045 1110 0000 0270 8030.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Opolu mieszczącym się pod adresem: Ozimska 60 A, Opole, 45-368 Opole.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Opolu

Tomasz Kondziela

Kancelaria Komornicza, Rynek 24/25, Opole, 45-015 Opole

tel. 77 44 19 991 / fax. 77 44 19 991

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/158844

Numer oferty: L/156/N/07/14
Region:
  • opolskie
Cena: 151.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie