[Archiwalny] Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, ul. Jagiełły - lokal mieszkalny (36,60 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Hanna Żołnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-10-2014 o godz. 08:40 w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 12, 14-100 Ostróda, pokój X, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Jagiełły 9 A, 14-100 Ostróda 1, dla którego Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej. 36,60m2 ( 2 pokoje, kuchnia łazienka ) w bloku wielorodzinnym Spółdzielni Mieszkaniowej Jedność w Ostródzie

Suma oszacowania wynosi 129 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 86 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O Ostróda 56102036130000650200047712.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie

Hanna Żołnowska

Kancelaria Komornicza, ul. Jana III Sobieskiego 3C, Ostróda, 14-100 Ostróda

tel. 896464766 / fax. 896460585

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/165086

Numer oferty: L/46/N/09/14
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 86.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie