[Archiwalny] Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, ul. Kopernika - lokal mieszkalny (61,50 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-03-2014r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Iławie mającego siedzibę przy ul.Andersa 2 w sali nr 36  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej: Ostróda, ul.Kopernika, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą.

-lokal mieszkalny położony na drugim piętrze w budynku wielorodzinnym(kamienica z 1935r.) przy ul.Kopernika 5 w Ostródzie. Lokal stanowi odrębną własność i składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC, o powierzchni 61,5m2 oraz przynależnej piwnicy o powierzchni 8,00m2.Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 6/100 części nieruchomości wspólnej oraz taki sam udział w prawie własności działki ewidencyjnej nr 66/17,na której znajduje się budynek. Stan techniczny budynku dobry, budynek z nową elewacją, ocieplony, standard wykończenia i wyposażenia lokalu-dobry, wykończona łazienka oraz pokoje. Media: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja, gaz,co,cwui(z pieca gazowego). Mieszkanie jest niezamieszkałe.

Suma   oszacowania  wynosi   165 170,00 zł,  zaś  cena  wywołania  jest  równa  3/4  sumy  oszacowania  i  wynosi 123 877,50 zł.  Licytant  przystępujący  do  przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 517,00zl.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce do dnia 25 marca 2014r albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika do dnia 25 marca 2014r.:PeKaO SA II o/Ostróda 85 12402555 1111 0010 3238 2737

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego Sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Arkadiusz Królikowski Kancelaria Komornicza Jana III Sobieskiego 3 A/ 9, 14-100 Ostróda      

tel. (89)642-15-33, fax. 642-07-35 e-mail:      

ostroda.krolikowski@komornik.plwww.komornikostroda.pl

Numer oferty: L/128/N/02/14
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 123.877,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie