[Archiwalny] Pierwsza licytacja budynku mieszkalnego przy ul. Wroniej w Legionowie woj. mazowieckie

Opis

                                                                                   

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-07-2013r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Legionowie mającego siedzibę przy ul. Sobieskiego 47, odbędzie się  pierwsza   licytacja  nieruchomości stanowiącej działkę nr ew. 87/4, obręb ewidencyjny nr. 9 o powierzchni 505 m.kw., zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonym, o powierzchni użytkowej ok. 239 m.kw., posiadającym braki wykończenia zewnętrznego i wewnętrznego

Nieruchomość położona jest: 05-120 Legionowo, ul. Wronia  Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 456 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 342 000,00zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 600,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto Komornika: Bank Zachodni WBK S.A. 7 O. w Warszawie nr:
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Legionowie przy ul. Sobieskiego 47 w Sekretariacie I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Rękojmia wpłacona na rachunek Komornika będzie uznana za wniesioną prawidłowo, jeżeli zostanie zaksięgowana na rachunku Komornika przed rozpoczęciem licytacji. Potwierdzenie przelewu nie stanowi dowodu uiszczenia rękojmi.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legionowie Adam Wujek

Ul. Norwida 2C, 05-120 Legionowo

TEL.: 22 7848388

email:legionowo@komornik.pl

 
Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 342.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom