[Archiwalny] Pierwsza licytacja budynku mieszkalnego w miejscowości Łoźnica gmina przybiernów woj. zachodniopomorskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie BARTŁOMIEJ BĄK na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-07-2013 o godz. 08:10 w budynku Sądu Rejonowego w Goleniowie z siedzibą przy Kilińskiego 18, 72-100 GOLENIÓW, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Łożnica, 72-122 Przybiernów, dla której Sąd Rejonowy w Goleniowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 290 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 217 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: NORDEA BANK POLSKA SA 71 1440 1143 0000 0000 1013 4005.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Goleniowie mieszczącym się pod adresem: Kilińskiego 18, GOLENIÓW, 72-100 GOLENIÓW.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie BARTŁOMIEJ BĄK Kancelaria Komornicza, Szkolna 18, GOLENIÓW, 72-100 GOLENIÓW tel. 914183388 / fax. 914183388.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/76532

 

Numer oferty:
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 217.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom