[Archiwalny] Pierwsza licytacja budynku mieszkalno-usługowego w miejscowości Chruściele gmina Ełk woj. warmińsko-mazurskie

Opis

                                                                                                               

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji  i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 29.05.2013r. o godzinie 10:00w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ełku, mającego siedzibę przy ul. Chopina 6A odbędzie się  pierwsza licytacja nieruchomości położonej w gminie Ełk we wsi Chruściele, oznaczona w 10 obrębie ewidencyjnym Chruściele jako działki nr 249, 250 o pow. 0,0874 ha, zabudowana budynkiem mieszkalno – usługowym jednorodzinnym dwusegmentowym, w zabudowie zwartej, w stanie surowym otwartym z dachem krytym blachodachówką Dla nieruchomości V Wydział  Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ełku prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 503.800,00PLN, zaś cena wywoławcza wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. 377.850,00PLN. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 50.380,00PLN.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić na konto komornika: PKO BP Ełk 78102047240000300200074336. Powyższe wartości są wartościami netto.

Zgodnie z przepisami art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacja wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ełku Wydział Cywilny ul. Małeckich 4,  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenia  wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli  nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysadzeniu własności.

Podstawa:

Obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ełku Adam Ciesielski

Adres kancelarii komornika: ul. Chopina 6 A, 19-300 Ełk; ul. Małeckich 3,

TEL.: 87 6109040 EMAIL: elk1@komornik.pl

  

Numer oferty:
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 377.850,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom