[Archiwalny] Druga licytacja budynku mieszkalnego w Łąkach, gmina Pszczyna

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Marcin Niemczyk zawiadamia na
podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 07.08.2013 r. o godz.: 10:00 w Sądzie Rejonowym w Pszczynie przy ul. Bogedaina 14 w sali nr 242 odbędzie się: nieruchomości oznaczonej jako prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej składającej się z dwóch działek gruntu o nr 4171/118 oraz 1462/118 tworzących funkcjonalną całość. Nieruchomość zabudowana jest parterowym budynkiem mieszkalnym, podpiwniczonym z poddaszem użytkowym w zabudowie zwartej o powierzchni zabudowy 94 m2 oraz budynkami niemieszkalnymi, tj. garażem o powierzchni zabudowy 28 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 4 m2 w zabudowie zwartej. Nieruchomość obciążona jest służebnością osobistą na rzecz osoby fizycznej polegającą na prawie mieszkania w całym budynku posadowionym na działce gruntu nr 4171/118 i korzystania ze wszystkich przynależności nieruchomości (wartość służebności określono na kwotę: 147.630,00 zł). Nieruchomość położona jest w miejscowości: Łąka (gmina Pszczyna) przy ul. Leszczyńskiego i posiada założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 259.306,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 172.870,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 25.930,60 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce, w kasie kancelarii komornika lub przelewem na urzędowy rachunek bankowy komornika (25102025280000010201050749 PKO BP SA O/TYCHY), bądź też w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, akta sprawy (wraz z elaboratem szacunkowym tej nieruchomości do wglądu) znajdują się w biurze komornika, a na dwa tygodnie przed licytacją w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Pszczynie.

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Pszczynie Marcin Niemczyk

ul. Zdrojowa 2, 43-200 Pszczyna

tel.: 032 2104752, 2128598

fax.: 032 2128598

mail: pszczyna1@komornik.pl

Numer oferty:
Region:
  • śląskie
Cena: 172.870,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom