[Archiwalny] Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego przy ul. 2 Pułku Lotniczego w Krakowie woj. małopolskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie Marcin Bryk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-09-2013 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie z siedzibą przy Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, pokój E-304, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy os. 2 Pułku Lotniczego 6, 31-867 Kraków, dla którego IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
nieruchomość lokalowa stanowiąca lokal mieszkalny położony w budynku nr 6 na os. 2 Pułku Lotniczego na 4 piętrze piętnastopiętrowego bloku; lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju o łącznej pow. użytkowej 62,30m2; do lokalu przynależy piwnica o pow. 2,70m2. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w tut. Kancelarii w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub złożyć rękojmię na konto tut. kancelarii 13160010130002001150267001 FORTIS BANK POLSKA SA I O/Kraków. W przypadku wpłaty na rachunek bankowy kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem licytacji. Na poleceniu przelewu należy wpisać: "WADIUM do KM 554/12 os. 2 Pułku Lotniczego 6/21" Nieruchomość można oglądać w dniu 9 sierpnia 2013 o godz. 12:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. 

Suma oszacowania wynosi 311 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 233 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 100,00 zł. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Nowej Huty w KrakowieMarcin Bryk Kancelaria Komornicza, Mogilska 15b, Kraków, 31-542 Kraków tel. 0124173488 / fax. 0124173488.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/82279

 

Numer oferty:
Region:
  • małopolskie
Cena: 233.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie