[Archiwalny] Pierwsza licytacja lokalu użytkowego przy ul. M.Kopernika w Szczecinie woj. zachodniopomorskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Leszek Wietchy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że dnia 23 sierpnia 2013 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydziale Egzekucyjnym mającego siedzibę przy ul. G. Narutowicza 19, w sali nr 12 (parter) odbędzie się: pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego położonego w Szczecinie przy ul. M. Kopernika, znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”. Dla ww. lokalu użytkowego Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą. Ww. lokal położony jest na I piętrze i posiada powierzchnię 96, 70 m2. 

Suma oszacowania wynosi 484 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 363 525,00 zł. Do ceny nabycia należy doliczyć 23% podatku vat!!! Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 48 470,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: NORDEA BANK POLSKA SA O/Szczecin 31 1440 1143 0000 0000 1026 3638. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać operat szacunkowy biegłego sądowego w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin- Centrum w Szczecinie Leszka Wietchy, ul. S. Wyspiańskiego 39/1 (tel. 91 31 13 890) w Szczecinie oraz w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydziale Egzekucyjnym, informacje także na: www.kancelaria.komornika.pl oraz www. licytacje.komornik.pl

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Leszek Wietchy Kancelaria Komornicza w Szczecinie ul. S. Wyspiańskiego 39/1, 70-497 Szczecin tel.: 91 4340111 email: szczecin.wietchy@komornik.plhttp: www.kancelaria.komornika.pl 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/85737

 

Numer oferty:
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 363.525,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Lokal użytkowy