[Archiwalny] Pierwsza licytacja lokalu użytkowego przy ul Palmowej w Częstochowie woj. śląskie

Opis

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie  mgr Gabriela Wiśniewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-07-2013 o godz. 13:30 w Sądzie Rejonowym w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego o powierzchni 28,10 m²
położonego: 42-200 Częstochowa, ul.Palmowa, dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Nieruchomość została oszacowana na kwotę: 82.000,00 zł. Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  61.500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 8.200,00 zł to jest jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię należy wpłacić na konto depozytu Sądu Rejonowego w Częstochowie Citibank Handlowy O/Opole 66 1030 1508 0000 0008 0348 8002.

W myśl art. 962 § 2 kpc rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10 do godz. 16. Operat szacunkowy w/w nieruchomości można przeglądać w kancelarii Komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Dodatkowych informacji udziela kancelaria Komornika w Częstochowie, ul.  Okólna 87 B  tel. 0-34 3656510. Opis nieruchomości: Lokal użytkowy usytuowany jest na poziomie piwnic w budynku wielorodzinnym znajdującym się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Jura" w Częstochowie . Wybudowanym w latach 80/90 ubiegłego stulecia. Przedmiotowy lokal składa się z baru - sala sprzedaży, zaplecza, pomieszczenie zlewozmywaka oraz wc z wejściem do baru. Pomieszczenia są połączone z lokalem. Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną elektryczną i centralnego ogrzewania. Wejście do lokalu bezpośrednio z ulicy, drzwi i okno od wewnątrz zabezpieczone są kratami.           

Podstawa: Obieszczenie Komornik Sądowy 

przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie   

Gabriela Wiśniewska

Kancelaria Komornicza

42-200 Częstochowa, ul. Okólna 87 B

Tel. 34 365 65 10      

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/78693            

 

Numer oferty:
Region:
  • śląskie
Cena: 61.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Lokal użytkowy