[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości przy ul. Leśnej w Ustroniu Morskim woj. zachodniopomorskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: 05.09.2013 r. o godz. 12:30 w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu przy Katedralna 13, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalno-pensjonatowym położonej pod adresem 78-111 Ustronie Morskie, ul. Leśna, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 606.100,00 zł, zaś  cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 454.575,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 60.610,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona na konto komornika: BANK PEKAOS.A. 41124065081111000054059313 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Skrócony opis prawa: 1. Lokalizacja, sąsiedztwo i stan użytkowy: Lokalizacja: nadmorska miejscowość letniskowa Ustronie Morskie, ul. Leśna, powiat Kołobrzeg Sąsiedztwo: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i mieszkalno-pensjonatowa Stan użytkowy: działka gruntowa o pow. 0,07 ha zabudowana budynkiem mieszkalno-kolonijnym 2. Sposób dojazdu do nieruchomości: Bezpośrednio z ulicy Leśnej 3. Infrastruktura: instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, gazowa 4. Sposób przeznaczenia nieruchomości: Zabudowa mieszkalna z usługami nieuciążliwymi 5. Opis budynku: Pow. zabudowy 162,3m2; Pow. użytkowa: 272,8m2 Konstrukcja: fundamenty żelbetowe, wylewane, ściany o konstrukcji murowanej, zewnątrz pokryte tynkiem cem wapiennym, stropy masywne, dach płaski kryty papą; Wykończenie: pomieszczenia suche (pokoje, komunikacja): ściany-tynki cem wapienne, malowane farbami emulsyjnymi, podłogi-panele i wykładziny rulonowe i dywanowe; pomieszczenia mokre (łazienki, kuchnia-pas nad szafkami): ściany panele pcv i glazura, posadzki terrakota lub lastriko; stolarka okienna PCV i drewniana, stolarka drzwiowa drewniana, typowa, zewnętrzna pcv. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Krzysztof Przybyłowicz ul. Strzelecka 1, 78-100 Kołobrzeg tel..: 94 3528129 email: kolobrzeg2@komornik.plwww.komornik.kolobrzeg.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/83271

 

Numer oferty:
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 454.575,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny