[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości przy ul. Szynowej w miejscowości Bieruń woj. śląskie

Opis

 

 

Komornik Sądowy Przy Sądzie Rejonowym w Tychach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art.955 kpc, że w dniu 10-09-2013 o godz. 12:00w w budynku Sądu Rejonowego w Tychach z siedzibą przy Budowlanych 33, 43-100 Tychy, odbędzie się licytacja: nieruchomości położonego w miejscowości Bieruń przy ul. Szynowa posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Rejonowego. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 421 000,00 zł, Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4sumy oszacowania tj. kwotę 315 750,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według przepisów prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją oraz przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. 


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tychach

Joanna Kowalska

Kancelaria Komornicza

ul. Budowlanych 35, 43-100 Tychy

tel. 32 780 30 90 / fax.

 

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/84275

Numer oferty:
Region:
  • śląskie
Cena: 315.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka