[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości w miejscowości Grabowo gmina Stargard Szczeciński woj. zachodniopomorskie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Michał Jaroszewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-06-2013 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim z siedzibą przy Wojska Polskiego 19, 73-110 Stargard Szczeciński, pokój 27, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej przy Grabowo, 73-110 Stargard Szczeciński, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 754 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 565 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 75 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. 12 1090 2806 0000 0001 1123 5980.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:30 do godz. 10:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim mieszczącym się pod adresem: Wojska Polskiego 19, Stargard Szczeciński, 73-110 Stargard Szczeciński. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Szczecińskim Michał Jaroszewicz, Kancelaria Komornicza, Pierwszej Brygady 35, Stargard Szczeciński, 73-110 Stargard Szczeciński, tel. (91) 834 02 12 (91) 834 02 13 / fax. (91) 834 02 12 (91) 834 02 13.

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/71014

 

 

Numer oferty:
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 565.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka