[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości w miejscowości Strzelce gmina Dobroszyce woj. dolnośląskie

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-07-2013 o godz. 12:15 pod adresem: Sąd Rejonowy w Oleśnicy I Wydział Cywilny, Ul. 3 Maja 48/49, 56-400 Oleśnica, sala nr 24 odbędzie się pierwsza licytacja: nieruchomości  położonej Strzelce, 56-410 Dobroszyce, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:

Jest to działka gruntu o pow. 0,15 ha zabudowana budynkami: budynek mieszkalny o pow. użytkowej 97,00 mkw; budynek gospodarczy o pow. zabudowy 165,00 mkw. Budynek częściowo adoptowany na cele mieszkalne (91,00 mkw); budynek gospodarczy -stodoła o pow. zabudowy 148,00 mkw i pow. użytkowej 140,00 mkw. Do nieruchomości doprowadzone elementy sieci elektrycznej i wodociągowej. Budynki wyposażone w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i lokalną CO.

Suma oszacowania wynosi 361 213,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 270 909,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 121,30 zł. Rękojmię należy uiścić na konto komornika najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Oleśnicy 66 10902415 0000 0006 1204 7746. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Tomasz Słomka

Kancelaria Komornicza, Kilińskiego 4D, Oleśnica, 56-400 Oleśnica tel. 717400045 / fax. 0717345495

 . 

Numer oferty:
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 270.909,75 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka