[Archiwalny] Pierwsza licytacja nieruchomości w miejscowości Wólka Garwarska gmina Glinojeck woj. mazowieckie

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Centrum Restrukturyzacji i windykacji Biuro w Warszawie informuje, że dnia 12 września 2013r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ciechanowie ul. Mikołajczyka 6 w sali nr VIII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej  w miejscowości Wólka Garwarska gmina Glinojeck powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.

Powyższa nieruchomość jest nieruchomością gruntową zabudowaną składającą się z działek gruntu nr 242/1 o powierzchni 1529 m. kw. i nr 242/2 o powierzchni 700 m. kw. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 2229 m. kw.

Działka nr 242/1 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego wynosi 98,00 m. kw. Jest to budynek parterowy murowany z tynkami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Strop drewniany. Dach pokryty eternitem falistym. Do budynku dobudowane jest pomieszczenie na piec centralnego ogrzewania i bojler. W budynku okna PCV, drzwi typowe. W łazience ściany wyłożone płytkami ceramicznymi, posadzka z terakoty. Budynek gospodarczy jest budynkiem murowanym, parterowym z dachem drewnianym, dwuspadowym pokrytym blachą. Powierzchnia zabudowy wynosi 54,00 m. kw. Budynek jest murowany z cegły cementowej bez tynków. Brak posadzek i instalacji.

Do elementów zagospodarowania należą:

1. przyłącza techniczne,

2. elementy zagospodarowania.

Ogrodzenie - wykonane z siatki i sztachet z bramą wjazdową i furtką.

Przyłącze kanalizacji sanitarnej - do zbiornika na ścieki.

Przyłącze wodociągowe.

Przyłącze energetyczne - napowietrzne z licznikiem.

Działka nr 242/2 to grunty rolne. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Nieruchomość wykorzystywana jest na cele mieszkalne.

Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Ciechanowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi  księgę wieczystą.  

Nieruchomość została oszacowana przez biegłych sądowych na kwotę : 54.072,00 zł. Cena wywołania w I terminie licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi : 40.554,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 5.407,20 zł najdalej do dnia 7 września 2013r. na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Urszuli Perdjan, ul. Orylska 3A  w PKO BP SA O/Ciechanów numer 25 10201592 0000 2602 0054 1367 z dopiskiem "wadium".

Licytant wpłacający rękojmię zobowiązany jest najdalej do dnia 11 września 2013r. godz:15.00 zgłosić swój udział w licytacji osobiście w kancelarii, pisemnie lub faxem (nr 23/672-59-36) poprzez wskazanie swojego imienia i nazwiska lub nazwy firmy, adresu, numeru rachunku bankowego, na które należy zwrócić wadium oraz potwierdzenia dokonania wpłaty rękojmi". 

 

Podstawa: Obwieszczenie  Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ciechanowie Urszula Perdjan (tel. /23/672-59-36) Kancelaria Komornicza w Ciechanowie ul. Orylska 3 A; 06-400 Ciechanów, ul. Orylska 3A tel. : 23 672-59-36 www.: urszula-perdjan.izablodzka.pl

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 40.554,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka