[Archiwalny] Pierwsza licytacja obiektu komercyjnego w Sochaczewie

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowymw Sochaczewie Jacek Jachowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-08-2013 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sochaczewie z siedzibą przy 1 Maja 7, 96-500 Sochaczew, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej przy ul. Kochanowskiego, 96-500 Sochaczew, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
Opis nieruchomości: 

Działka gruntu nr ew. 185/25 o powierzchni 2.062 m2 w kształcie trapezu, działka gruntu nr ew. 376/13 o powierzchni 521 m2 w kształcie zbliżonym do trójkąta, ale łącznie obie działki - w kształcie prostokąta o wymiarach około 68 m * 38 m; zabudowa w postaci budynku 1-kondygnacyjnego przemysłowego oraz budynku stróżówki.

Budynek przemysłowy Budynek o przeznaczeniu produkcyjno-magazynowo-usługowym wybudowany w roku 1978; w latach 2010-2011 w budynku prowadzone były prace remontowo-modernizacyjne, które nie zostały do chwili obecnej zakończone. Budynek 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Wymiary zewnętrzne budynku w rzucie: około 36 m * 25 m; pow. zabudowy 907 m2. Powierzchnia użytkowa budynku przy uwzględnieniu grubości ścian około 0,40 m oraz siatki słupów - wynosi około 850 m2. Budynek funkcjonalnie podzielony jest na pięć odrębnych części: część biurowo-administracyjna, zaplecze socjalne, hala magazynowa / produkcyjna, zaplecze hali magazynowo-produkcyjnej, kotłownia.

Budynek inny Budynek o przeznaczeniu stróżówka / budynek wagi samochodowej - wybudowany w roku 1982. Wymiary zewnętrzne budynku w rzucie: około 7 m * 5 m; pow. zabudowy 34 m2

Suma oszacowania wynosi 1 003 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 752 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 100 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 55 1020 1185 0000 4102 0019 1585.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Jacek Jachowicz

Kancelaria Komornicza, 15-go Sierpnia 6, Sochaczew, 96-500 Sochaczew

tel. 46 8622458 / fax. 46 8622062

 

Numer oferty:
Region:
  • mazowieckie
Cena: 752.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Budynek użytkowy
  • Obiekt komercyjny