[Archiwalny] POmorska Wieś, woj. warmińsko-mazurskie, nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Dariusz Staniucha na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-09-2015 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy Pułkownika Stanisława Dąbka 8, 82-300 Elbląg, pokój 7, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Pomorska Wieś, 82-316 Milejewo. 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w Pomorskiej Wsi (kolonia wsi) i składa się z dwóch działek ewidencyjnych: nr 318 i nr 319, o łącznej powierzchni 2,5582 ha. Na działce nr 319 o powierzchni 1,2186 ha znajduje się rozpoczęta budowa domu jednorodzinnego, wolnostojącego, parterowego z użytkowym poddaszem i garażem w kubaturze, wg. adaptacji projektu powtarzalnego "Gracjan" Pracowni Projektowej DOMENA realizowana na podstawie decyzji pozwolenia na budowę Nr 268/09 z dnia 24.06.2009 roku. Na dzień oględzin nieruchomości zrealizowany został stan zerowy budynku obejmujący: fundamenty, ściany fundamentowe wraz z izolacją termiczną i przeciwwodną. Działka nr 318 o powierzchni 1,3396 ha jest niezabudowana. Obie działki tworzą zwarty rozłóg o obrysie regularnym. Teren działek nachylony jest w kierunku północno-wschodnim o naturalnych rzędnych 126,8 do 132,9 m n.p.m. Działki są nieuzbrojone. Dojście i dojazd do nieruchomości odbywa się z działki nr 308 pełniącej funkcję drogi wewnętrznej. 

Suma oszacowania wynosi 206 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 154 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. 11 1500 1403 1214 0000 5058 0000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: Pułkownika Stanisława Dąbka 8, Elbląg, 82-300 Elbląg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Dariusz Staniucha Kancelaria Komornicza, Aleja Grunwaldzka 57, Elbląg, 82-300 Elbląg tel. 55 235 58 36 / fax. 55 235 58 36.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/249454

 

 

Numer oferty: L/52/N/09/15
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 154.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka