[Archiwalny] Prószówki, gmina Bośnia, woj. Małopolskie - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Anna Papież zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 24.07.2014 roku o godz.10:20 w Sądzie Rejonowym w Bochni sala nr 16 odbędzie się:

                                                             PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości Proszówki gmina Bochnia, opisanej jako działka nr 88/3 o powierzchni 0,19 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalno-murowanym parterowym z poddaszem, całkowicie podpiwniczony (budynek opuszczony w złym stanie technicznym) oraz budynkiem gospodarczym- murowanym. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 162.100,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 121.575,00 zł. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj.kwotę 16.210,00 zł w gotówce najpóźniej w przeddzień licytacji lub na konto Komornika nr 17 1020 4984 0000 4102 0003 5592 najpóźniej 2 dni przed licytacją

Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artukule

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bochni ul.Sądecka 1 A.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni                               

Kancelaria Komornicza 32-700 Bochnia ul. Sądecka la ; ul. Sądecka 1 a, 32-700 Bochnia

tel.: 14 6123734 fax.: 14 6123734 mail: bochnia@komornik.pl

Numer oferty: L/82/N/06/14
Region:
  • małopolskie
Cena: 121.575,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka