[Archiwalny] Przecław, woj. zachodniopomorskie, ul. Warzymice - lokal mieszkalny (118,20 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Paweł Machnio na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 18-11-2015r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie mającego siedzibę przy Pl. Żołnierza Polskiego 16 w sali nr 136 odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,

położonego: 72-005 Przecław, Warzymice. Lokal o łącznym obszarze 118,2 m2. Lokal mieszkalny w skład którego wchodzi:   1   pokój   na   parterze,    1    kuchnia na parterze, 1 hall na parterze, 1 WC na parterze, 1 wiatrołap na parterze, 1 pom. gospodarcze na parterze, 1 schody na parterze, 3 pokoje na piętrze, 1 hall na piętrze, 1 łazienka na piętrze. Na podstawie dokonanych oględzin stwierdzono,  że pomieszczenia lokalu położone są na parterze i I piętrze. Na parterze znajdują się: wiatrołap, hall., dwa pokoje w tym jeden pokój (salon) z kuchnią, pomieszczenie gospodarcze i w.c. W pokoju od kuchni wyjście na ogródek. Na I piętrze znajdują się trzy pokoje, hall i  łazienka. Z pokoju wyjście na mały balkon. 

Suma oszacowania wynosi 592 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 444 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 59 200,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię zgodnie z art. 962 § 1 kpc należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:PKO BP S.A. XIX oddział w Szczecinie (była Nordea Bank Polska SA o. Szczecin) 87 14401143 0000 0000 0434 5436.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie (po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem) oraz przeglądać akta postępowania w kancelarii komornika a na tydzień przed licytacją w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy Pl. Żołnierza Polskiego 16. Operat szacunkowy biegłego znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Paweł Machnio ul. Piaskowa 101, 72-010 police tel.: 91 4311220 email: szczecin9@komornik.pl

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/254772

Numer oferty: L/64/N/10/15
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 444.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie