[Archiwalny] Przydatki, woj. kujawsko-pomorskie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Jarosław Gardocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

- w dniu 14-04-2015r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy mającego siedzibę przy ul.Sądowa 5, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 87-300 Brodnica, Przydatki, stanowiącej działka gruntu nr 29/8 o obszarze 0,9768 ha, zabudowana budynkiem mieszkalno-gospodarczym. Jest to budynek wolnostojący, murowany, parterowy z nowo nadbudowanym poddaszem użytkowym. Pow. użytkowa parteru części mieszkalnej budynku wynosi 74,50 m2, dla której Sąd Rejonowy w Brodnicy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 50 000,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 37 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 000,00 zł, co najmniej dzień przed wyznaczonym terminem licytacji na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Brodnicy O. w Brodnicy 12 94841150 0010 1332 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się  postanowienia  o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Jarosław Gardocki Kancelaria Komornicza w Brodnicy 87-300 Brodnica ul. św. Jakuba 16 NIP: 558-141-87-77 tel. (056) 4954961,4940563 e-mail: brodnica@komornik.plwww.brodnica-komomik.pl

 

Numer oferty: L/80/N/03/15
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 37.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka