[Archiwalny] Racibórz, woj. śląskie - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Sławomir Kaźmierczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-11-2013 o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy Bojanowska , 47-400 47-400 Racibórz, dla której Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej wraz z garażem wolnostojącym prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej o pow. użytkowej mieszkalnej wynoszącej 110,00 m2 wraz z garażem wolnostojącym o pow. 38,40 m2 oraz gruntem dz. nr 196/8 o łącznej powierzchni 0,0385 ha. Nieruchomość posiada założoną Księgę Wieczystą  w Sądzie Rejonowym w Raciborzu.

Suma oszacowania wynosi 227 086,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 170 314,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 708,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski 03 1050 1344 1000 0023 5621 4144.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu

Sławomir Kaźmierczak

Kancelaria Komornicza, Opawska 31, Racibórz, 47-400 Racibórz

tel. 32 4175029 / fax. 32 4175029

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/104985

Numer oferty: L/70/N/11/13
Region:
  • śląskie
Cena: 170.314,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka