[Archiwalny] Radom, woj. mazowieckie, ul. Mokra - 2 lokale użytkowe, I licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Radomiu   Janusz   Poznański   na   podstawie   art.   953 kpc   podaje   do   publicznej   wiadomości,   że   w   dniu 26-10-2015 o godz. 09:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Radomiu,   Struga  63, 26-600,   pokój   sala nr II,   odbędzie   się   pierwsza   licytacja  nieruchomości położonej przy Mokra 2, 26-600 Radom. 

Opis nieruchomości:

tj. prawa własności nieruchomości lokalowej stanowiącej dwa lokale użytkowe zlokalizowane na parterze budynku użytkowego, jednokondygnacyjnego, oznaczone Nr I i II o powierzchni użytkowej odpowiednio 112,42 m.kw. i 78,60m.kw. wraz z udziałem do 11242/19102 oraz 7860/19102 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania   wieczystego   oraz   części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Ww. nieruchomość położona jest w Radomiu przy ul. Mokrej 2.

UWAGA: Rękojmie należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania wynosi 569 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 426 825,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 56 910,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I Oddział Radom 27102043170000590200878462.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Radomiu mieszczącym się pod adresem: Grzybowska 4, Radom, 26-600 Radom.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Janusz Poznański Kancelaria Komornicza, ul.Żeromskiego 93, Radom, 26-600 Radom tel. 48 360 13 63 / fax. 48 360 13 63.

Link do lokalizacji:http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/257085

Numer oferty: L/42/N/10/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 426.825,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Lokal użytkowy