[Archiwalny] Roztoka, gm. Dobromierz, woj. dolnośląskie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Robert Płaza na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-10-2015 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy z siedzibą przy L. Okulickiego 2-4, 58-100 Świdnica, pokój 309, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. 3 Maja 6, 58-173 Roztoka. 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest we wsi Roztoka, gmina Dobromierz, powiat świdnicki i składa się z 2 działek ewidencyjnych: 47 (AM 1) i 399/3 (AM 2) niepołączonych funkcjonalnie. W rejestrze ewidencji gruntów działka ew. nr 47, z obrębu nr 0011 Roztoka, AM 1 o obszarze 0,01 ha jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym pow. użytkowa 136,56 m2. Działka ew. nr 399/3 AM 2 jest niezabudowana (0,4 ha), przeznaczona jest na cele rolne. Budynek 3 kondygnacyjny (parter, piętro, poddasze). W budynku znajdują się następujące pomieszczenia: 4 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, korytarz, garaż i pomieszczenia gospodarcze. 

UWAGA Rękojmia co do powyższej nieruchomości powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Suma oszacowania wynosi 164 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 123 375,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 450,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. I o/Wałbrzych 28 10205095 0000 5602 0118 6345.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Świdnicy mieszczącym się pod adresem: L. Okulickiego 2-4, Świdnica, 58-100 Świdnica.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Robert Płaza Kancelaria Komornicza, Armii Krajowej 29/7, Świdnica, 58-100 Świdnica tel. 74-853-74-28 / fax. 74-853-74-28.

Link do lokalizacji:http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/253919

Numer oferty: L/1/N/10/15
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 123.375,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka