[Archiwalny] Rzeczenica, woj. pomorskie, ul. Leśna - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Człuchowie Irena Ochocińska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-05-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Człuchowie z siedzibą przy Szczecińska 1, 77-300 Człuchów, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Leśna, 77-304 Rzeczenica, dla której Sąd Rejonowy w Człuchowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa o pow. 3134m2 zabudowana budynkiem restauracyjnym oraz dwoma budynkami gospodarczymi. Nieruchomość położona jest w centrum miejscowości. Miejscowość Rzeczenica znajduje się w odległości ok 20km od miasta powiatowego przy drodze krajowej nr 25 w kierunku Koszalina. Do ceny należy doliczyć podatek VAT .

Suma oszacowania wynosi 643.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 482.250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 64.300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Człuchowie 68 93260006 0013 7041 3000 0010.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 09:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Człuchowie mieszczącym się pod adresem: Szczecińska 1, Człuchów, 77-300 Człuchów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Człuchowie

Irena Ochocińska

Kancelaria Komornicza, Plac Wolności 3/1, Człuchów, 77-300 Człuchów

tel. 598345076 / fax. 598345417

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/213660

Numer oferty: L/97/N/04/15
Region:
  • pomorskie
Cena: 482.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny