[Archiwalny] Rzgów, woj. łódzkie, ul. tUSZYŃSKA - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Gabriel Pietrasik zawiadamia, że w dniu 2013-11-19  w Sądzie Rejonowym w Pabianicach, ul.Partyzancka 105, sala Nr VI-VII odbędzie się  pierwsza licytacja nieruchomości o godz.13:00 nieruchomości położonej w: Rzgowie przy ul. Tuszyńskiej , zapisanej w księdze wieczystej w  Pabianicach.  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1.324.400,00 zł. Cena wywołania wynosi 993.300,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest dokonać wpłaty rękojmi w kwocie 132.500,00 zł na konto Komornika nr: 24 1020 3437 0000 1602 0018 0620 w PKO BP S.A O/Pabianice najpóźniej na dwa dni przed licytacją.

o godz.13:30  nieruchomości położonej w: Rzgowie przy ul. Tuszyńskiej zapisanej w księdze wieczystej w WKW SR w Pabianicach pod nr KW Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 464.000,00 zł. Cena wywołania wynosi 348.000,00 zł.  Przystępujący do licytacji zobowiązany jest dokonać wpłaty rękojmi w kwocie 46.400,00 zł na konto Komornika nr: 24 1020 3437 0000 1602 0018 0620 w PKO BP S.A O/Pabianice najpóźniej na dwa dni przed licytacją.

Nieruchomość można oglądać 2 tygodnie przed licytacją ; w tych też dniach można oglądać akta egzekucyjne znajdujące się w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji. Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu

 

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Pabianicach Gabriel Pietrasik, UL. WARSZAWSKA 44/50, 95-200 PABIANICE  TEL.: 42 2154381, 42 2157331 MAIL: PABIANICE@KOMORNIK.PL

Numer oferty: L/79/N/10/13
Region:
  • łódzkie
Cena: 1.457.300,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka
  • Obiekt komercyjny