[Archiwalny] Sędziszów, woj. świętokrzyskie, ul. Jaśminowa - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Jędrzejowie   Dariusz   Karyś   Kancelaria   Komornicza w Jędrzejowie   na   podstawie   art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc zawiadamia, że w dniu 28-08-2015r. o godz. 10:00 w sali Sądu Rejonowego w Jędrzejowie Wydział I Cywilny odbędzie się: druga licytacja nieruchomości która składa się z działka nr 548 Obręb 2 - Sędziszów - miasto o powierzchni 0,0616 ha. Nieruchomość położona jest w miejscowości Sędziszów ul Jaśminowa powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednokondygnacyjnym z użytkowym poddaszem. Teren nieruchomości jest w całości ogrodzony.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 417.610,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 278.406,67 zł. Wartość rękojmi 41.761,00 zł.

Przystępujący do licytacji na podstawie art. 962 § 1 kpc zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w kancelarii komornika, na rachunek bankowy komornika nr: 77102027330000250200318709 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Jędrzejowie lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta komornika można przeglądać trzy dni przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Dariusz Karyś Kancelaria Komornicza w Jędrzejowie, 28-300 Jędrzejów, ul. Głowackiego 3 tel.: 41 386 39 00, fax: 41 386 39 00, , email: jedrzejow2@komornikid.pl

Numer oferty: L/55/N/08/15
Region:
  • świętokrzyskie
Cena: 278.406,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka