[Archiwalny] Siechnice, woj. dolnośląskie, ul. Graniczna - lokal mieszkalny (49,93 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Kazimierz Bobowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-10-2015 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Oławie z siedzibą przy 11-go Listopada 12, 55-200 Oława, pokój 11, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul.Graniczna 13, 55-011 Siechnice.

Opis nieruchomości:

lokal mieszkalny składający się z : dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki o pow. 49,93 m2 /w tym komórka lokatorska KF4 o pow. 1,72/. 

Suma oszacowania wynosi 185 463,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 139 097,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 546,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK SA 59 10902428 0000 0006 1400 0064.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Kazimierz Bobowski Kancelaria Komornicza, Brzeska 31, Oława, 55-200 Oława tel. 71 3133332 / fax. 71 3133332.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/254398

 

Numer oferty: L/17/N/10/15
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 139.097,25 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie