[Archiwalny] Skoków, woj. wielkopolskie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyniu Elżbieta Jakubczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-09-2015 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gostyniu z siedzibą przy Sądowa 1, 63-800 Gostyń, pokój 4, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Skoków, 63-810 Borek Wielkopolski.

Suma oszacowania wynosi 434 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Gostyń 29 1020 3121 0000 6602 0004 7613.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gostyniu Elżbieta Jakubczak Kancelaria Komornicza, Powstańców Wlkp. 49, Gostyń, 63-800 Gostyń tel. 65 5723478 / fax. 65 5723478.

Link do lokalizacji:http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/243690

 

Numer oferty: L/61/N/08/15
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 289.334,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka