[Archiwalny] Słupno, woj. mazowieckie, ul. Asnyka - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Marcin Żydak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15-07-2015 r. o godz. 9:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wołominie w sali nr: 12 odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej-zabudowanej położonej w miejscowości SŁUPNO, przy ul. wg KW: NORWIDA, obecnie ASNYKA posiadającej założoną Księgę Wieczystą  w Sądzie Rejonowym w Wołominie.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 667.025,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 444 683,33 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 66 702,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w formie bezgotówkowej, na konto Komornika Sądowego Marcina Żydaka w Wołominie nr 17 1020 1026 0000 1802 0179 3181 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku w Warszawie lub w formie gotówkowej w kancelarii komornika. Natomiast zwrot wadium będzie dokonywany przelewem na rachunek bankowy wpłacającego podany w piśmie skierowanym do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Marcina Żydak.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji zaś operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w' kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Marcin Żydak ul. Wiejska 9/26, 05-200 Wołomin tel.: 22 188 11 37 email: wolomin.zydak@komornik.pl

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/205138

Numer oferty: L/119/N/06/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 444.683,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka