[Archiwalny] SOkolica, woj. warmińsko-mazurskie, nieruchomość zabudowana (udział), I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach Mariusz Goławski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-09-2015 o godz. 13:15 w budynku Sądu Rejonowego w Bartoszycach z siedzibą przy Warszawska 3, 11-200 Bartoszyce, pokój 4, odbędzie się pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy Sokolica, 11-200 Bartoszyce, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

udział 48/224 w nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 81 o powierzchni 6100 m kw. , zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym. Budynek mieszkalny wybudowany w 1930r. o pow. użytkowej 193m2 w złym stanie technicznym(grożącym awarią budowlaną). Budynek gospodarczy parterowy o pow. uzytkowej 124,1 mkw. Stan techniczny średni.

Suma oszacowania wynosi 23 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 17 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millenium 22 1160 2202 0000 0000 6191 1337.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach Mariusz Goławski Kancelaria Komornicza, Warszawska 8, Bartoszyce, 11-200 Bartoszyce tel. (89) 7626567 / fax. (89)7626567.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/226440

 

 

Numer oferty: L/23/N/07/15
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 17.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka