[Archiwalny] Stary Wiśnicz, woj. małopolskie - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Anna Papież zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art 955 kpc, że w dniu 20.05.2015 roku o godz.9:30 w Sądzie Rejonowym w Bochni sala nr 119 odbędzie się:

                                                  PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości Stary Wiśnicz, gm. Nowy Wiśnicz, oznaczonej jako działka nr 511/4 o powierzchni 0,08 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej, częściowo podpiwniczonym, objętej księgą wieczystą.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 436.450,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 327.337,50 zł. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj.kwotę 43.645,00 zł w gotówce lub na konto Komornika nr 17 1020 4984 0000 4102 0003 5592 najpóźniej w przeddzień licytacji (na dzień przed licytacją kwota wadium musi być uznana na rachunku komornika)

Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artukule

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać w dniach 12-13 maj 2015r. w godz.11-12 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bochni ul.Sądecka 1 A.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Anna Papież Kancelaria Komornicza 32-700 Bochnia ul. Sądecka la tel.: 14 6123734 fax.: 14 6123734 mail: bochnia@komornik.pl

 

 

Numer oferty: L/170/N/04/15
Region:
  • małopolskie
Cena: 327.337,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka