[Archiwalny] Studzianki, woj. podlaskie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Zastępca Komornika Sądowego przySądzie Rejonowym w Białymstoku JackaOrzeł asesorMagda Mendyk - Tarmas na podstawie art. 953 kpcpodaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 23~02-20ISr. o godz. 10:10w Sąd Rejonowy w Białymstoku 15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 103 sala XXIII odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  gruntowej nr działki 515/12 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z dobudowanym garażem w stanie surowymzamkniętym (powierzchnia dziatki 0,0802 ha, powierzchnia użytkowa budynku wg. projektu 161,4 m, 2). położonej: 16-010 Wasilków, Studzianki, dla której Sąd Rejonowy Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 383 92ó,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 287 944,50zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 392,60 zł.Rękojmię można uiścić na konto komornika:Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 47 10201332 2219 0000 2028 6114 lub  w gotówce w Kancelarii Komornika najpóźniej dniu poprzedzającym przetarg (art 962 kpc).

Rękojmia może być również złożonaw książeczce oszczędnościowej banków uprawnionychwedług prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłatycałego wkładu stosowniedo prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóchostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 pok. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, z akt postępowania egzekucyjnego. 

 

Podstawa: obwieszczenie  Zastępca KomornikaSądowego przySądzie Rejonowym w Białymstoku JackaOrzeł asesorMagda Mendyk – Tarmas  Kancelaria Komornicza w Białymstoku 15-085 Białystok, ul. Branickiego 17 D lok. IIItel: 85 748 29 70 fax: 85 748 29 89 mail: kancelaria@bialystok-komornik.pl mail: komornik@bialystok-komornik.pl

 

Numer oferty: L/147/N/01/15
Region:
  • podlaskie
Cena: 287.944,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka