[Archiwalny] Suchcice, woj. łódzkie - grunty, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie Marcin Włodarczyk-Działkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 13-09-2016r. o godz. 08:50 w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie I Wydział Cywilny 97-400 Bełchatów, ul. Okrzei 4 sala nr V odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości opisanej jako działki gruntu nr 144/13, 144/16, 144/17, położonej: 97-403 Drużbice, Suchcice.

Suma oszacowania wynosi 47 300,00 zł. Cena wywołania wynosi 35 475,00 zł. Rękojmia wynosi 4 730,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w gotówce lub na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. w Bełchatowie 74105019371000002266787593 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (decyduje data wpływu środków na rachunek).

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie przy ul. Okrzei 4 pok. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/314101

Numer oferty: L/12/N/09/16 K
Region:
  • łódzkie
Cena: 35.475,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka