[Archiwalny] Sułkowice, woj. małopolskie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Ewelina Łącka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 29-04-2016 r. - o godz. 14:30  -  w sali nr  18  w Sądzie Rejonowym w Myślenicach odbędzie się: 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A 

nieruchomości położonej w miejscowości Sułkowice. 

Jest to nieruchomość gruntowa składająca się z działki o nr 1130/1 zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz niezabudowanych działek o nr 814, 816, 841, 848, 1074, 1077, 1078 o powierzchni łącznej 11950 m2.  

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. 

Nieruchomość oszacowania jest na kwoty: 

- działka o nr 1130/1 - 306.000,00-zł; działka o nr 814 - 4.400,00-zł, działka o nr 816 - 2.200,00-zł, działka o nr 841 - 1.900,00-zł, - działka o nr 848 - 25.700,00-zł, działka o nr 1074 - 4.200,00-zł, działka o nr 1077 - 6.200,00-zł, działka o nr 1078 - 1.000,00-zł.   

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwoty:  

- działka o nr 1130/1 - 229.500,00-zł;

działka o nr 814 - 3.300,00-zł,

działka o nr 816 - 1.650,00-zł,

działka o nr 841 - 1.425,00-zł, 

- działka o nr 848 - 19.275,00-zł,

działka o nr 1074 - 3.150,00-zł,

działka o nr 1077 - 4.650,00-zł,

działka o nr 1078 - 750,00-zł.  

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj kwoty: - działka o nr 1130/1 - 30.600,00-zł; działka o nr 814 - 440,00-zł, działka o nr 816 - 220,00-zł, działka o nr 841 - 190,00-zł, działka o nr 848 - 2.570,00-zł, działka o nr 1074 - 420,00-zł, działka o nr 1077 - 620,00-zł, działka o nr 1078 - 100,00-zł.  Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy komornika.

 

 

Więcej  informacji na stronie : http://www.komornik-myslenice.pl/?m=nieruchz&id=484

 

Numer oferty: L/18/N/04/16
Region:
  • małopolskie
Cena: 263.700,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka