[Archiwalny] Suwałki, woj. podlaskie, ul. Lityńskiego - lokal mieszkalny (74,10 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: 10-03-2014r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Waryńskiego Ludwika 45, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  tj. lokal stanowiący odrębną nieruchomość - mieszkanie o pow. 74,10m2 znajdujące się na II piętrze, składające się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc, piwnicy o pow. 5,55m2 wraz z udziałem  związanym z własnością lokalu tj. części we wspólnych częściach budynku i gruntu objętych KW położone przy ul. Lityńskiego 16B w Suwałkach, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach prowadzi księgę wieczystą. Dłużnik współpracuje z komornikiem w celu sprzedaży nieruchomości.

Suma oszacowania wynosi 181.813,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 121208,66zł. Rękojma wynosi: 18.200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmę 1/10 sumy oszacowania. Rękojmię należy uiścić na konto komornika do dnia 09-03-2014r.: PKO BP S.A. O/Suwałki 86102013320000130203284569.

Termin oglądania nieruchomości: 06-03—2014r. o godz. 12:00. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta nieruchomości w dni powszednie w Sądzie Rejonowym w Suwałkach przy ul. Waryńskiego Ludwika 45 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.                                                                 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.II) przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Tomasz Zakrzewski Kancelaria Komornicza w Suwałkach 16-400 Suwałki ul. Sejneńska 51    tel. (087) 566-21-45 e-mail: suwalki2@fcomortuk.pl  www.komomiksuwalki.pl     

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/120464      

                                                                 

Numer oferty: L/2/N/02/14
Region:
  • podlaskie
Cena: 121.208,66 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie