[Archiwalny] Świdnik, woj. lubelskie, ul. Okulickiego - lokal mieszkalny (49,93 m²), II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Bartosz Macedoński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-08-2015 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą przy Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, pokój XII, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego, położonego przy  Okulickiego 29,  21-040 Świdnik, dla którego Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: prawo własności nieruchomości lokalowej składającej się z lokalu mieszkalnego  o powierzchni 49,93 m2 z przynależną piwnicą o powierzchni 3,68 m2 – zlokalizowanego w budynku położonym w Świdniku przy ul. gen. Okulickiego 29 wraz z udziałem do 5361/456194 części w prawie własności części wspólnych budynku i innych urządzeń nie służących do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz takim samym udziałem w prawie własności działki nr 1202/17 o powierzchni 4.045 m2. Lokal położony na II piętrze w budynku wielorodzinnym wzniesionym w technologii uprzemysłowionej składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. lokal posiada balkon o posadzce wyłożonej terakotą.

Suma oszacowania wynosi 226 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 151 133,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 670,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ 63203000451110000001470170.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Bartosz Macedoński Kancelaria Komornicza, Lotników Polskich 109, Świdnik, 21-040 Świdnik tel. 81-5340720 / fax.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

https://www.ekomornik.pl/auctions/detail/228669

 

 

Numer oferty: L/16/N/07/15
Region:
  • lubelskie
Cena: 151.133,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie