[Archiwalny] Świecie, woj. kujawsko-pomorskie, ul. Gałczyńskiego - lokal mieszkalny (67,36 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Piotr Pawelczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 30-01-2014r. o godz. 12:30 w Sąd Rejonowy w Świeciu 86-100 Świecie, ul. Sądowa 12, sala 24 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej:

Lokal mieszkalny o powierzchni 67,36 m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju oraz przynależnej piwnicy usytuowany w budynku wielorodzinnym na II piętrze położonej: 86-100 Świecie, ul. Gałczyńskiego 3 A, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 155 100,00zl, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 116 325,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 510.00 zl. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA 15 10205011 0000 9902 0181 0092 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika w Świeciu przy ul.Kopernika 5/1 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości łub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny.       

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Piotr Pawelczyk ul. Kopernika 5/1, 86-100 Świecie tel.: 52 3312665; fax.: 52 3312665; mail: swiecie.pawelczyk@komornik.pl

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/112814 

Numer oferty: L/58/N/01/14
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 116.325,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie