[Archiwalny] Świerzno, woj. pomorskie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik  Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym  w  Słupsku  Andrzej  Śniegocki  na  podstawie  art.  953 kpc podaje  do  publicznej  wiadomości, że w dniu 11-02-2014 o godz. 11:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Miastku, ul. Armii Krajowej 30 , 77-200 MIASTKO odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej przy 77-222 Świerzno, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku XVIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Miastku prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 130 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 97 650,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 020,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Kredyt Bank Oddział Słupsk 62150016921216900597910000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Słupsku

Andrzej Śniegocki

Kancelaria Komornicza, Henryka Pobożnego 19 19, Słupsk, 76-200 Słupsk

tel. 598414181 728782467 / fax. 59 8414181

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/118652

Numer oferty: L/135/N/01/14
Region:
  • pomorskie
Cena: 97.650,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka