[Archiwalny] Świniarc, woj. warmińsko-mazurskie, nieruchomośc zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Marcin Milcarek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-03-2014r. o godz. 09:55w budynku Sądu Rejonowego w Iławie Wydział Zamiejscowy w Nowym Mieście Lubawskim mającego siedzibę przy Grunwaldzka 28 odbędzie się pierwsza licytacjanieruchomości położonej: 13-324 Grodziczno, Świniarc, dla której Sąd Rejonowy w Iławie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Mieście Lubawskim  prowadzi  księgę wieczystą.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki gruntu nr 39/2 o pow. 1,4260 ha położona we wsi Świniarc gmina Grodziczno. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa zagrodowa i grunty rolne. Działka graniczy z jednej strony z drogą asfaltową i z drugiej strony z gruntową drogą gminną. Wjazd na nieruchomość projektowany jest z drogi gruntowej. Na przedmiotowej nieruchomości zlokalizowany jest budynek masami w stanie surowym zamkniętym. Budowę rozpoczęto w 2010r. Na działce znajduje się przyłącze energetyczne i wodociągowe, brak jest szamba.

Budynek masarni jest obiektem z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia, wolnostojącym o pow. zabudowy 421,32m2, pow. użytkowej zakładu 343,60m2, pow. użytkowej poddasza 247,55m2. W części poddasza zaprojektowano część socjalno-mieszkalną oraz magazynową. Fundamenty na ławach, ściany w gruncie z bloczków betonowych ocieplone styropianem 8 cm i zabezpieczone folią kubełkową, ściany konstrukcyjne gr 25 cm z cegły silka ocieplone stryropianem 8 cm plus tynk wewnętrzny, ściany działowe 12 cm silka. Na poddaszu brak ścianek działowych. Dach dwuspadowy konstrukcji drewnianej płatwiowo-kleszczowej pokryty blachą trapezową. Drzwi zewnętrzne PCV, okna PCV. Instalacje: elektryczna, wodna z sieci gminnej, kanalizacyjna na poziomie parteru brak jest szamba.

Stopień zaawansowania budowy biegła określiła na 58,13%.

Suma    oszacowania   wynosi   984 000,00 zł    brutto,   zaś   cena   wywołania   jest   równa    3/4    sumy oszacowania   i   wynosi 738 000,00zł brutto.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 98.400,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 85 10203583 0000 3802 0011 2938 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje.Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Iławie Marcin Milcarek Kancelaria Komornicza Das2yńskiego 5, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56 4742249 e-mail: nowe.miasto@komomik.plwww.nowemiastolubawskie.komomik.pl

Numer oferty: L/22/N/02/14
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 738.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny