[Archiwalny] Tarnowskie Góry, ul. Mickiewicza - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Marcin Zdunek zawiadamia na  podstawie art. 953 k.p.c., że w dniu 19.11.2013 o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach sala nr 10 odbędzie się: 

PIERWSZA  LICYTACJA 

nieruchomości opisanej w księdze wieczystej  jako lokal mieszkalny, położonej w miejscowości Tarnowskie Góry przy ul. Mickiewicza 1.  Nieruchomość posiada księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach Wydział V Ksiąg Wieczystych. 

Opis nieruchomości: lokal mieszklany o pow. 35,33 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przepokoju i pomieszczenia przynależnego - piwnicy wraz z udziałem w 1/90 w nieruchomości wspólnej.  Nieruchomość oszacowana jest na sumę: 86.000,00 zł. Cena wywołania licytacji wynosi: 64.500,00 zł ( trzy czwarte sumy oszacowania ).  

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości - t. j. kwotę: 8.600,00 zł - w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać na 14 dni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym przedmiocie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach

Marcin Zdunek  -  Kancelaria Komornicza w Tarnowskich Górach

42-600 Tarnowskie Góry ul. Krakowska 16/1

tel. (32) 7690825 7336225-27

konto: ING Bank Śląski SA 63105013861000002225250857

www.komornik-tg.pl

 

Numer oferty: L/48/N/10/13
Region:
  • śląskie
Cena: 64.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie