[Archiwalny] Torzym, gm. Łaszewo, woj. lubuskie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Międzyrzeczu Radosław Brzeźniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  30-03-2016r.. o godz. 13:00 w Sądzie Rejonowym w Sulęcinie przy ul.Kościuszki 30, w sali nr 13,     odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  stanowiącej :  działka gruntu nr 2/5 o powierzchni 0,0934 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 121,00 m2 i powierzchni użytkowej = 118,00 m2, składający się z 3 pokoi, 2 kuchni, 2 łazienek z WC, 2 przedpokoi i 2 piwnic  oraz budynkami niemieszkalnymi-gospodarczymi szt.2 -  jeden o powierzchni   zabudowy   48,00 m2   i o   pow.ogólnej=41,00m2,    drugi o powierzchni zabudowy=48,00m2 i pow.ogólnej 40,00m2,  położonej: 66-235 Torzym, Łaszewo PGR.

Suma    oszacowania    wynosi    197 034,00  zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi     147 775,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19.703,40zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Numer oferty: L/57/N/03/16
Region:
  • lubuskie
Cena: 147.775,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka