[Archiwalny] Tychy, woj. śląskie, ul. Beskidzka - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tychach Zbigniew Jarczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art.955 kpc, że w dniu 19-06-2015 o godz. 09:00 w w budynku Sądu Rejonowego w Tychach z siedzibą przy Budowlanych 33, 43-100 Tychy, odbędzie się licytacja nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Tychy przy ul. Beskidzkiej, ul. Beskidzkiej  posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1 609 650,00 zł, Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. kwotę 1 207 237,50 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 160 965,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według przepisów prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na konto kancelarii komornika w ING Banku Śląskim S.A. nr 16 1050 1634 1000 0007 0177 3145.  

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nieruchomość można oglądać codziennie w terminie dwóch tygodni przed licytacją. W powyższym terminie można również przeglądać akta postępowania w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tychach.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub poprzez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów  i  nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tychach Zbigniew Jarczyk Kancelaria Komornicza ul. Begonii 4a, 43-100 Tychy tel. 32 780 25 39 / fax. 32 780 25 39.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/222124

 

 

Numer oferty: L/196/N/05/15
Region:
  • śląskie
Cena: 1.207.237,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka