[Archiwalny] Uherce Mineralne, woj. podkarpackie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesku Tomasz Klucznik Kancelaria Komornicza zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że
w dniu 23 marca 2016r. o godz. 09:30 w sali nr 10 Sądu Rejonowego w Lesku odbędzie się: 

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A 

nieruchomości w postaci:

1) Działek o numerach 400/58, 400/59, 403/26 i 403/27 o łącznej powierzchni 0,4053 ha położonych w Uhercach Mineralnych gm. Olszanica Na działce 403/27 zbudowany jest obiekt byłej stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budynek parterowy z poddaszem użytkowym, bryła w kształcie litery L o łącznej powierzchni użytkowej 263,24 m.kw. Działki nr 400/58, 400/59 i 403/26 są niezabudowane i obecnie wykorzystywane są jako plac parkingowy i manewrowy.

2) Działek o numerach 400/49, 403/21, 403/22, 403/23 i 403/24 o łącznej powierzchni 0,1775 ha położonych w Uhercach Mineralnych gm. Olszanica. Działka nr 400/49, niezabudowana. Na działce widoczny plac asfaltowy 9 m x 30 m na którym usytuowano obiekty nietrwale związane z gruntem - wiatę i garaż blaszany. Działki nr 403/21, 403/22, 403/23 i 403/24 wykorzystywane są na cele usługowe. Kształt gruntu nieforemny zbliżony do litery T. Na działkach 403/23 oraz 403/24 posadowione są budynki administracyjno - magazynowe w zabudowie szeregowej, parterowe, murowane o łącznej powierzchni użytkowej 124,00 m.kw.

3) Działki o numerze 400/31 o powierzchni 0,5804 ha, niezabudowanej położonej w Uhercach Mineralnych gm. Olszanica

4) Działek o numerach 403/15 i 400/51 o łącznej powierzchni 0,0361 ha, niezabudowanych, położonych w Uhercach Mineralnych gm. Olszanica

wraz ułamkowymi częściami nieruchomości:

1) udziałem 9/48 części przypadającego dłużnikom

2) udziału 2/16 części przypadającego dłużnikom


3) udziału 1/4 części przypadającego dłużnikom
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.141.618,70 zł. Cena wywoławczaw powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 856 214,03 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 114.161,87 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/278031

Numer oferty: L/24/N/03/16
Region:
  • podkarpackie
Cena: 856.214,03 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny