[Archiwalny] Ustronie Morskie, woj. zachodniopomorskie - grunty, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Józef Burzyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-03-2016 o godz. 11:20 w budynku Sądu Rejonowego w Kołobrzegu z siedzibą przy ul. Katedralna 13, 78-100 Kołobrzeg, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położone j78-111 Ustronie Morskie. 

Opis :

działka gruntowa niezabudowana nr 16/8 o powierzchni 319 m2; (przeznaczenie w M.P.Z.P.: tereny użytkowane rolniczo; wprowadzony zakaz zabudowy z wyjątkiem zabudowy zagrodowej, gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związana z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w gminie - 1RP). 

Suma oszacowania wynosi 24 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 075,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 410,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/277329

Numer oferty: L/23/N/03/16
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 18.075,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka