[Archiwalny] Wąglikowice, woj. pomorskie - budynek mieszkalny (125,39 m²), II licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy  Sądzie Rejonowym w Kartuzach Jan Zarębski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej   wiadomości,   że w dniu 13-12-2013 o godz. 14:40 w budynku Sądu Rejonowego w Kartuzach z siedzibą przy Dworcowa 2,   83-400   KOŚCIERZYNA,   pokój 4,   odbędzie   się   druga licytacja nieruchomości  położonej przy   Wąglikowice,   83-406 Wąglikowice, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kartuzach IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kościerzynie prowadzi księgę wieczystą.

 Opis nieruchomości:

Prawo własności działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 105 obszaru 0,1000ha oraz prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, 1,5-kondygnacyjnego, wolnostojącego o powierzchni użytkowej 125,39m2. Parterowy budynek mieszkalny w złym stanie technicznym o powierzchni użytkowej 36,50m2 i budynku gospodarczego w złym stanie technicznym o powierzchni użytkowej 30,97m2.

Suma oszacowania wynosi 241 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 160 666,66 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PKO BP SA w Kościerzynie 83 1020 1879 0000 0202 0002 7938.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach Jan Zarębski Kancelaria Komornicza, ul.Szopińskiego 1/4, 83-400 Kościerzyna tel. 58 686 84 06 / fax. 58 686 25 79.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/101693

Numer oferty: L/104/N/11/13
Region:
  • pomorskie
Cena: 160.666,66 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka