[Archiwalny] Wałsnów, woj. mazowieckie - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przysusze Anna Kacperska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-08-2015 o godz. 14:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Szydłowcu sala nr 1, Pl. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Wałsnów, 26-505 Orońsko, dla której Sąd Rejonowy w Przysusze IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Szydłowcu prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Wałsnów, arkusz mapy nr 1, obręb 0015_Wałsnów, jednostka ewidencyjna 143004_2_Orońsko-gmina wiejska, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie, obejmująca działkę oznaczoną nr 133/2 o powierzchni 0,6000 ha, klasa bonitacji gleby RIVb, RV, RVI, zabudowaną murowanym budynkiem mieszkalnym, parterowym z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 121,61 m.kw. Działka w kształcie prostokąta o szerokości frontu ~26 metrów i długości boków ~230 metrów. Działka nr 133/2 jednym z krótszych boków przylega do lokalnej drogi o nawierzchni asfaltowej oznaczonej jako działka oznaczona nr ewidencyjnym 132 – droga powiatowa, drugim bokiem do pól uprawnych. Sąsiedztwo wzdłuż drogi to zabudowa mieszkaniowa z elementami zagrodowej. W drodze jest dostępność do infrastruktury technicznej w postaci: wody i energii elektrycznej i na działce są wykonane przyłącza. Teren działki płaski. Od frontu działka jest ogrodzona ogrodzeniem z prefabrykowanych gotowych elementów tj. słupki i cokół wypełnione elementami metalowymi i drewnianymi. Ogrodzenie bez furtki i bramy. Po bokach jest ogrodzenie międzysąsiedzkie z siatki. Od frontu na działce jest kilka krzewów ozdobnych. Działka nie zagospodarowana przy końcu użytkowana rolniczo. Przy końcu nad działką przechodzi napowietrzna linia SN.

Suma oszacowania wynosi 218 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 163 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Pekao S.A. Oddział Szydłowiec 72124057321111000050577813.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Szydłowcu Wydział Cywilny, Pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przysusze Anna Kacperska Kancelaria Komornicza, Zamkowa 14, Szydłowiec, 26-500 Szydłowiec  tel. 486176343 / fax. 486176343.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/230278

Numer oferty: L/58/N/07/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 163.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka