[Archiwalny] Warszawa, ul. Leszno - lokal mieszkalny (72,80 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Rafał Wojtyna na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-01-2016 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli z siedzibą przy Kocjana 3/w sali 172, 01-473 Warszawa, pokój 172, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Leszno 8, 01-192 Warszaw.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny  o powierzchni 72,80 m kw. znajduje się na dwunastej kondygnacji budynku wielolokalowego położonego w Warszawie, ul. Leszno 8. Zgodnie z treścią księgi wieczystej lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, WC oraz przedpokoju.

Suma oszacowania wynosi 487 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 365 700,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 48 760,00 zł. Rękojmia powinna być najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 55102011850000490201087279. (z dopiskiem wadium Km 730/13)

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli mieszczącym się pod adresem: Kocjana 3, Warszawa, 01-473 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli Rafał Wojtyna Kancelaria Komornicza, Solidarności 155, Warszawa, 00-877 Warszawa tel. 226310833 / fax. 226310834.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/248411

Numer oferty: L/66/N/10/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 365.700,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie