[Archiwalny] Warszawa, ul. Pęcicka - lokal mieszkalny (73,51 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza Marcin Jachowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-04-2015 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza z siedzibą przy Kocjana 3, 01-473 Warszawa, pokój 1152, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego, położonego przy Pęcicka 7, 01-688 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
nieruchomość lokalowa o pow. 73,51 m2, usytuowana na VI kondygnacji. Lokal mieszkalny składa się z 3 pokoi, aneksu kuchennego, przedpokoju, łazienki, wc. Do lokalu przynależy komórka nr 01.43 o pow. 3,35 m2. Do lokalu przylega balkon. Lokal został wykończony w dobrym standardzie. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BRE Bank SA O. Bankowości Detalicznej 71 11402017 0000 4002 0986 2139 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania wynosi 594 181,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 445 636,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 59 419,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BRE Bank S.A. 71 11402017 0000 4002 0986 2139.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza mieszczącym się pod adresem: Kocjana 3, Warszawa, 01-473 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza

Marcin Jachowicz

Kancelaria Komornicza, Mysłowicka 14, Warszawa, 01-612 Warszawa

tel. 224401519 / fax. 224401519

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/202770

Numer oferty: L/145/N/02/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 445.636,00 zł
Źródło:
  • Ogłoszenia klienta
Rodzaj:
  • Mieszkanie