[Archiwalny] Wasilków, woj. podlaskie - budynek mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90) ogłasza, że: dnia 24-04-2015r. o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103 w sali nr V, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości w postaci działki o nr geod.3074/1 i pow.0,0891ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym parterowym o pow. użytk.73 m2, budynkiem gospodarczym o pow. użytk.30 m2 oraz garażem o pow. użytk.24,50m2. 

Suma oszacowania wynosi 217 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 163 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 21 750,00 zł  w gotówce lub na konto Komornika nr 03 1020 1332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

położonej: 16-010 Wasilków, Sienkiewicza, dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

 

Podstawa : obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier (tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90).

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/210587

Numer oferty: L/126/N/03/15
Region:
  • podlaskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka